DSC_0279 (Custom) (Medium)

Zajmujemy się pracami przy drzewach skupiając się na ich pielęgnacji i polepszeniu warunków rozwoju. Ogólnoeuropejski Certyfikat European Treeworker, wyznacza wysoki standard usług. Ciągłe szkolenia i warsztaty pozwalają sukcesywnie podnosić poziom oferowanych usług. Każde zlecenie staramy się wykonać najlepiej jak to tylko możliwe.

Używamy metod dostępu linowego co zapewnia bezinwazyjną i efektywną pracę. Zajmujemy się drzewami począwszy od nasadzeń, pielęgnacji młodych drzew a skończywszy na pracach przy pomnikach przyrody. Naszymi odbiorcami są klienci indywidualni, firmy budowlane, urzędy miast, hotele, lasy, Państwowe instytucje, założenia parkowe itp.

Serwis drzewny

 • Ochrona drzew na placach budowy.
 • Nasadzenia i przesadzanie drzew.
 • Ekrany korzeniowe.
 • VTA (visual Tree Assistment).
 • Cięcia pielęgnacyjne (prześwietlanie korony, eliminacja zagrożeń).
 • Wiązania elastyczne.

Badania statyki oraz stanu drzew

 • Elasto inclino.
 • Rezystograf.
 • Arbotom.

Inne

 • Wycinka drzew.
 • Budowa parków linowych.
 • Budowa domków na drzewach.
 • Spędzanie czasu wolnego na drzewach.